Båttrafikk på Selbusjøen fra 1871

Første båt på Selbusjøen som var beregnet til skyssbåt. Båten ble satt i drift på Sjøen i 1871, etter først å ha trafikert Oslofjorden. Telegraf var en 50 fots jernbåt, 10 fot brei, 4 fot dyp, og svensk av opprinnelse,
båten kunne ta 75 pasasjerer.

Telegraf trafikerte sjøen 7-8 måneder i året, og ble foruten å frakte pasasjerer benyttet til frakt av kvernsteiner, Brynestein, Trelast, smør, skinn og krøtter, samt til å slepe tømmer.

Omkring 1900 ble båten bygd om og forbedret. I 1915 sank Telegraf ved Aftretsvika i Vikvarvet.

Kong Sverre Ble tatt i bruk til pasasjertrafikk på Selbusjøen fra Juni 1917. Kong Sverre var en solid trebåt, spesielt laget for frakt av passasjerer.
Med både større motorytelse (109 Hk), samt at båten var tre ganger så stor som Telegraf, ble dette en stor suksess for bygdas innbyggere.
Passasjertallet økte med det dobbelte mot tidligere.

I krigsåra hadde båten sin glanstid med 8000 biletter på en sesong. Etter krigen endret trafikkgrunnlaget seg grunnet opprettelse av bussforbindelse, og drift av båten var ikke lønnsom lenger.

Kong Sverre brant ved Putten i 1950.

Sverresholm var antagelig brukt som havneferje i Tyskland, før den ble kjøpt hos en privatmann i Tromsø, båten var da i svært dårlig forfatning, og mye arbeid måtte til for å få den klar til rutetrafikk. Motoren var en 75 Hk dieselmotor , som kunne gjøre 10 knops fart.

Jomruturen på Selbusjøen fant sted den 14 Juli 1954. Sverresholm kunne ta 75 pasasjerer. Mange pendlere til Trondheim benyttet båten, samt hytteeiere rundt Selbusjøen brukte den flittig. En kraftig forbedring av vei og buss forbindelse til bygda, samt at statsbidraget for båtfrift ble inndratt, førte til at Sverresholm ble satt ut av drift i 1963.

Facebook